TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Cơ bản

khoacoban@tdu.edu.vn

Công đoàn viên khoa Cơ bản - Bộ môn Luật tham gia cuộc thi nấu ăn, cắm hoa dịp Tết Nguyên Đán 2024

Các công đoàn viên khoa Cơ bản - Bộ môn Luật: Cô Mỹ Dung, cô thành minh, cô Thúy Vân, cô kKm Phụng, cô hồng Lĩnh, cô Anh Thư, thầy Hoàng Chương, thầy Hoàng Thơ,tham gia cuộc thi nấu ăn, cắm hoa nhân dịp Tét Nguyên Đán 2024 do Công đoàn trường tổ chức ngày 19/12/2023

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông