TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Cơ bản

khoacoban@tdu.edu.vn

SV trong giờ thực hành Cơ nhiệt đại cương

   Giảng viên Nguyễn Lê Hoài Phương và sinh viên lớp Công nghệ thực phẩm 17 trong giờ Thực hành Cơ nhiệt đại cương.

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông