TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Cơ bản

khoacoban@tdu.edu.vn

Bộ môn Toán tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Thầy Nguyễn Hữu Danh

Ngày 13/1/2024, Bộ môn Toán tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Thầy Nguyễn Hữu Danh tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP.HCM

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông