TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Cơ bản

khoacoban@tdu.edu.vn

Bộ môn Toán báo cáo Seminar tháng 6/2022

Thầy Tô Anh Dũng báo cáo chuyên đề về: sử dụng excel giải các toán thống kê trong môn học Xác suất thống kê tại trường Đại học Tây Đô

Cô Nguyễn Thị Thúy An báo cáo chuyên đề về: giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đại học trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông