Nhân kỹ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19/5/2016, Lớp đại học Luật Kinh tế 10A tổ chức viếng thăm Tượng chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều (Cần Thơ).

Dưới đây là một số hình ảnh:

 117 8207

 117 8208

117 8209

117 8213

 

117 8218

117 8220