Ngày 07/05/2016, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, giảng viên Nguyễn Như Lân (BM. Toán - Khoa Cơ bản) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Giải tích.

 

NguyenNhuLan2

NguyenNhuLan1