chi đoàn 10D (2)

 Đoàn Khoa Cơ bản đã tổ chức thành công chương trình “Văn nghệ truyền thống Khoa Cơ bản – lần 1” năm 2016 cho SV ĐH Luật kinh tế, với kết quả như sau:

 

 

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Đơn ca

ĐH LKT 9B

ĐH LKT 9E

ĐH LKT 9B

Song, tam ca

ĐH LKT 9C

ĐH LKT 9E

ĐH LKT 10D

Tốp ca

ĐH LKT 9E

ĐH LKT 10A

ĐH LKT 10C

Múa

ĐH LKT 9C

ĐH LKT 10D

ĐH LKT 9E

Toàn đoàn

ĐH LKT 9B

ĐH LKT 9E

ĐH LKT 10D