Kính gởi Quý thầy/cô Dự thảo quy định về: ngân hàng đề thi; đánh giá chất lượng, phân loại GV; dự giờ GV
 
Quý thầy/cô góp ý và gửi góp ý về Khoa cho cô Lan Hương (qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
 
Hạn chót : 9h00, thứ 5, ngày 30/6/2016. 
 
Sau thời hạn nói trên nếu quý thầy cô không có góp ý, xem như quý thầy cô đồng ý với dự thảo của Trường. 
 
Trân trọng cảm ơn. 
 
Quý thầy/cô download 7 tệp đính kèm sau: