Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên về việc mở lớp các học phần Học kỳ hè năm học 2015 – 2016.

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

SL ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1

Nguyên Lý Kế Toán

87

 

2

Xác Suất Thống Kê - QTKD

80

 

3

Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế

79

 

4

PP Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh

78

 

5

Toán Kinh Tế

68

 

6

Cơ Học Kết Cấu

64

 

7

Thủy Lực

49

 

8

Thống kê xã hội học

40

 

9

Vi Tích Phân A1

38

 

10

Vi Tích Phân A2

35

 

11

Kinh tế vi mô

31

 

 

 Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2016.

Sinh viên xem lịch học tại phòng Đào tạo và Khoa bắt đầu từ ngày 02/6/2016.

 

            Đề nghị các sinh viên đăng ký Học kỳ hè, năm học 2015 – 2016 thực hiện đúng nội dung của thông báo này. Hết thời gian trên, sinh viên không đăng ký học và đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi.

 

 

                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC HÈ -> LINK DOWNLOAD