Mọi chi tiết xin liên hệ:

Khoa Cơ bản - Trường đại học Tây Đô

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0710.2.480.431             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.