DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP – CỐ VẤN HỌC TẬP

NĂM HỌC 2015 - 2016

           

TT

Lớp

Họ tên sinh viên

Chức vụ

Số điện thoại

Cố vấn học tập

1

ĐH Luật kinh tế 9A

Lê Minh Thông

Lớp trưởng

0938450695

Lê Văn Nhất

0988.912.821

Phạm Hồng Đào

Lớp phó

0995195985

Diệp Tường Vy

Thủ quỹ

0919979843

2

ĐH Luật kinh tế 9B

Đào Chí Thịnh

Lớp trưởng

01224036155

Trương Thị Mỹ Dung

0919.424.335

Hứa Thị Anh Thư

Lớp phó

01259796059

3

ĐH Luật kinh tế 9C

Nguyễn Hữu Tín

Lớp trưởng

01639999155

Lê Tiền Đề

0949.182.128

Trần Tuấn Anh

Lớp phó

0966301062

4

ĐH Luật kinh tế 9D

Huỳnh Hữu Thanh

Lớp trưởng

0907279749

Nguyễn Song Linh

0919.736.573

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Lớp phó HT

01667495566

Lê Thị Lan Anh

Lớp phó VT

0963933980

Lữ Huỳnh Thu

Thủ quỹ

01269386655

5

ĐH Luật kinh tế 9E

Trương Nhật Linh

Lớp trưởng

0932809798

Ngô Hữu Khanh

0944.872.999

Lê Văn Mộng

Lớp phó

0973473330

6

ĐH Luật kinh tế 10A

Phan Văn Út Nhỏ

Lớp trưởng

01684127782

Nguyễn Thị Bông

0907.986.397

Hồ Nguyễn Mai Thảo

Lớp phó HT

0931070772

Nguyễn Thị Thu Nhanh

Lớp phó ĐS

01234954469

7

ĐH Luật kinh tế 10B

Trần Minh Tân

Lớp trưởng

0123.887.1385

Bùi Thị Nguyên Thủy

0948.817.567

Nguyễn Hoàng Danh

Lớp phó

0939.328.425

Trần Thị Phương Thảo

Lớp phó

0168.828.7779

8

ĐH Luật kinh tế 10C

Nguyễn Kim Ngân

Lớp trưởng

01653016271

La Thuận Bửu

091.888.54.35

Nguyễn Thùy Vương

Lớp phó HT

01646875038

Nguyễn Quốc Cường

Lớp phó PT

01224052530

9

ĐH Luật kinh tế 10D

Huỳnh Thanh Nhân

Lớp trưởng

0907198647

Triệu Thái Dương

0939.401.081

Dương Mỹ Y

Lớp phó

0943584804

Tăng Ngọc Bích

Thủ quỹ

01645406838