DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN

               

STT

Họ

Tên

Học hàm/
Học vị

Chuyên môn

Chức
vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Ngọc

Minh

TS

 

Trưởng Khoa

0913.783.795

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Tô Anh

Dũng

PGS.TS

Toán

Phó trưởng Khoa

0903.92.42.12

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Viết

Hùng

ThS

Vật lý

Phó trưởng Khoa,
Phó BM Vật lý

0939.937.066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị

Bông

CN

 

Chuyên viên Khoa

0907.986.397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đinh Thị Lan

Hương

CN

Ngữ văn

Chuyên viên Khoa

0978.678.784

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Thúy

An

ThS

Toán

Giảng viên

0986.484.454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

La Thuận

Bửu

ThS

Toán

Giảng viên

0918.885.435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Hữu

Danh

ThS

Toán

Phó Bộ môn Toán

0986.763.780

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trương Thị Mỹ

Dung

ThS

Toán

Giảng viên

0919.424.335

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Như

Lân

TS

Toán

Giảng viên

0918.150.970

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Lê Hồng

Lĩnh

ThS

Toán

Giảng viên

0939.922.727

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trần Thị Tuyết

Mai

ThS

Toán

Giảng viên

0939.685.948

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Văn

Nhất

ThS

Toán

Giảng viên

0988.912.821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Võ Thị Mộng

Thúy

ThS

Toán

Giảng viên

0909.965.832

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Lê Hoài

Phương

ThS

Vật lý

Giảng viên

0989.054.974

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Bùi Thị Nguyên

Thủy

ThS

Vật lý

Giảng viên

0948.817.567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Đỗ Đăng

Trình

ThS

Vật lý

Giảng viên

0939.82.1102

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Huỳnh Quốc

Trung

ThS

Vật lý

Giảng viên

0901.270.975

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Trần Trung

Du

ThS

GDTC

Phó BM GDTC

0937.867.166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Văn

Dũng

CN

GDTC

Giảng viên

01646.67.46.46

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Triệu Thái

Dương

ThS

GDTC

Giảng viên

0939.401.081

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Lê Tiền

Đề

ThS

GDTC

Giảng viên

0949.182.128

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Trần Đức

Hạnh

CN

GDTC

Giảng viên

0976.844.308

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Nguyễn Song

Linh

ThS

GDTC

Giảng viên

0919.736.573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Hà Ngọc

Minh

ThS

GDTC

Giảng viên

0984.188.462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Trịnh Thị Thành

Minh

ThS

GDTC

Giảng viên

01283.808.377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Nguyễn Thành

Trung

ThS

GDTC

Giảng viên

0986.000.696

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Lâm Hồng Loan

Chị

ThS

Luật

Giảng viên

0903.168.875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Nguyễn Ngọc

Diệp

ThS

Luật

Giảng viên

0915.858.677

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Ngô Hữu

Khanh

CN

Luật

Giảng viên

0944.872.999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Võ Hồng

Lĩnh

ThS

Luật

Giảng viên

0949.576.772

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Trần Phú

Nhuận

ThS

Luật

Giảng viên

090.363.1717

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Nguyễn Thị Bích

Phượng

ThS

Luật

Phó Bộ môn Luật

0122.4505.696

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Nguyễn Thị Thu

Ba

ThS

Chính trị

Giảng viên

01279.756.123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Ngô Đức

Hồng

ThS

Chính trị

Giảng viên

0909.36.36.34

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Phạm Phi

Hùng

ThS

Chính trị

Phó BM LLCT

0918.357.566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Nguyễn Việt

Hùng

TS

Chính trị

Trưởng BM LLCT

0913.890.408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

Lê Thị

Ngần

ThS

Chính trị

Giảng viên

0907.292.809

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Phạm Văn

Sem

CN-GVC

Chính trị

Giảng viên

0913.973.611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Đỗ Xuân

Tài

ThS

Chính trị

Phó BM LLCT

01258.199.599

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Nguyễn Thị Thúy

Vân

ThS

Chính trị

Giảng viên

0985.268.746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.