Thông báo họp khoa định kỳ tháng 09/2016

Mời quý thầy/cô họp khoa định kỳ tháng 09/2016

  • Thời gian : 15h00, thứ 4, ngày 07/09//2016.
  • Địa điểm : Văn phòng khoa.
  • Nội dung : Tổng kết tháng 08/2016 và triển khai kế hoạch tháng 09/2016.

Kính mong các thầy/cô đi họp đúng giờ!