Kính mời CVHT dự họp.

  • Thời gian: 14h - thứ 4 - ngày 03/8/2016.
  • Địa điểm: Khoa cơ bản.
  • Nội dung:
  1. Chuẩn bị một số công việc cho năm học mới.
  2. Bàn giao công tác CVHT của các lớp khóa 9 cho GV bộ môn Luật.

Chú ý: Khi đi họp, quý thầy/cô vui lòng mang theo các thông tin liên quan đến lớp.