Kính mời quý thầy/cô là CVHT họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện SV khoa HK2 năm học 2015 - 2016

  • Thời gian: 14h - Thứ 4 - 06/07/2016.
  • Địa điểm: VP. Khoa.

Quý thầy/cô chuẩn bị trước các biểu mẫu (đã được gởi qua mail).

Kính mong quý thầy/cô dự họp đúng giờ và đầy đủ.