Kính mời quý thầy/cô tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết XII của Đảng

  • Thời gian: 7h30 - Thứ 5 - 07/07/2016.
  • Địa điểm: Hội trường A.

Kính mong quý thầy/cô tham dự đúng giờ và đầy đủ.