Kính mời quý thầy/cô họp khoa để bình xét thi đua năm học 2015 - 2016

  • Nội dung: Bình xét thi đua năm học 2015 - 2016.
  • Thời gian: 8h - Thứ 3 - 05/07/2016.
  • Địa điểm: VP. Khoa.

Quý thầy/cô chuẩn bị trước các biểu mẫu (đã được gởi qua mail).

Kính mong quý thầy/cô họp đúng giờ và đầy đủ.