Trường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị hạn, mặn bằng cách soạn tin nhắn “NC gửi đến 1407” (ủng hộ 14.000 đồng).

CBGV có nhắn tin ủng hộ thì ký tên xác nhận vào danh sách tại VP Khoa.

Ủng hộ chương trình “Trường Sa xanh” bằng cách quyên góp tiền mặt, nộp về VP Khoa.

Hạn chót cho 02 chương trình ủng hộ trên là thứ 6, ngày 13/5/2016.